lăn khử mùi, vichy, 50ml

Lăn khử mùi VICHY Pháp 50 ml, Khô thoáng, Sạch mùi

229,000

𝐋𝐚̆𝐧 𝐧𝐚́𝐜𝐡 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲 𝐏𝐡𝐚́𝐩 50 ml bên em mới về đủ mùi ạ
– 𝐋𝐚̆𝐧 𝐧𝐚́𝐜𝐡 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲 𝐧𝐨́𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̂̀ 𝐡𝐨̂𝐢, 𝐦𝐮̀𝐢 𝐤𝐡𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮, 𝐨̂́ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐚́𝐨
– 𝐌𝐮̀𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̀𝐧𝐠
– 𝐊𝐡𝐮̛̉ 𝐦𝐮̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̂̀ 𝐡𝐨̂𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 48h
Contact Me on Zalo
0976 975 906